بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله و دریچه هیدروفلوم

در آبياري مزارع  با نهر هاي سنتي مقدار قابل  توجهي از آب بصورت بخار  يا نفوذ در زمين هاي بي حاصل به هدر مي رود . به منظور  بهينه نمودن مصرف آب در مسير سر چشمه تا مزارع با حداقل هزينه مي توان از لوله هاي هيدروفلوم استفاده كرد . لوله هاي هيدروفلوم يا كتابي با ضخامت هاي پايئن و به صورت  رول  در متراژ هاي 50 متر به بالا توليد مي شوند.  بگونه اي كه به آساني قابل حمل  بوده و در مسير انتقال آب از سرچشمه نصب  سپس  كلاف باز مي گردد و توسط  كو پلر ها و بست هاي تسمه اي كلاف ها به يكديگر متصل مي گردند .  با ورود آب به داخل لوله  كتابي شكل باد  كرده و متناسب با شيب طبيعي مسير آب به محل مزرعه هدايت مي شود . انتهاي لوله هيدروفلوم توسط  بست انتهايي مسدود ميگردد.