بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
چهار راه ۴۵ درجه

 

۱ – کاربرد محصول: در طراحی فاضلاب خانگی برای گرفتن دو انشعاب از یک خط اصلی و در یک قطعه به دلیل نبودن فضایی کافی از اتصالی به نام چهار راه۴۵ درجه استفاده می شود. این نیاز به خصوص در خطوطی که سایز لوله ۱۱۰ میلیمتر می باشد بیشتر به چشم می خورد

 

۲ – در بعضی مسیرهای اصلی شبکه فاضلاب که اتصالات مصرفی افزایش می یابد و همچنین در ایجاد دو انشعاب ۴۵ درجه یا ۹۰ درجه به جای دو عدد سه راهی جهت صرفه جویی در فضا و تعداد اتصال می توان از یک عدد چهارراهی استفاده نمود و همچنین در شبکه ها جهت ایجاد انشعابات آتی قابل استفاده خواهد بود.

الف: استفاده در سیستم عمودی ساختمان جهت جلوگیری از ایجاد شکستگی در سیستم فاضلاب به هنگام نشست ساختمان

ب: تعمیر بخشی از سیستم که به دلیل عدم امکان جابجایی با توجه به خاصیت کشویی محصول انجام می گردد.

کد محصول سایز (mm) ضخامت تعداد در کارتن
LG2211D23 110 3,2 12

 

کد محصول سایز (mm) ضخامت تعداد در کارتن
LG2211D23 110 3,2 12