بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله چسبی آب و فاضلاب شهری

این لوله ها در سامانه های لوله گذاری UPVC   تک جداره برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر به کار می روند:

بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(U)

بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر(UD)

 

کد محصول سایز لوله(mm) قطر(mm)
LG1110C37 110 3.2
LG1125C37 125 3.7
LG1160C37 160 4.7
LG1200C37 200 5.9
LG1250C37 250 7.3
LG1315C37 315 9.2