بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله چسبی فاضلاب ساختمانی

این لوله ها در سامانه های لوله گذاری UPVC  برای کاربرد های ذیل به کار می روند:

  • قسمت تهویه سامانه که وابسته به کاربردهای تخلیه است
  • سامانه آب باران در محدوده بنای ساختمان
کد محصول سایز لوله(mm) قطر(mm) سفتی حلقوی
LG1032B01 32 3 -
LG1033B01 40 3 -
LG1034B01 50 3 -
LG1035B01 63 3 -
LG1036B01 75 3 SN 4
LG1037B01 90 3 SN 4
LG1038B01 110 3.2 SN 4.8
LG1039B01 125 3.2 SN 4
LG1040B01 160 3.2 -
LG1041D01 160 4 SN 4
LG1043B01 200 3.9 -
LG1044D01 200 4.9 SN 4
LG1045B01 250 4.9 -
LG1046D01 250 6.2 SN 4
LG1047B01 315 6.2 -
LG1048D01 315 7.2 SN 4